ઇતિહાસ ભુજ
પદાધિકારીશ્રીઓ
યુવા મંડળ
મહિલા મંડળ
સમાજરત્ન
સમાજ ગૌરવ
ફોટો ગેલેરી
વિડીયો ગેલેરી
સમાચાર / પ્રસંગ
ઉપયોગી માહિતી
સાઈટ મેપ
 
  શ્રી કચ્છ ગુર્જર ક્ષત્રિય સમાજ - નામાંકિત મહાનુભાવ
    કચ્છ ગુર્જર ક્ષત્રિય સમાજ - ભુજ ધટકના નામાંકિત મહાનુભાવો.
 
૧.

સ્વ. દેવરામભાઇ ડાહ્યાભાઈ વરુ – પત્રકાર

૨.

શ્રી ઇશ્વરલાલભાઇ કલ્યાણજીભાઇ વેગડ (એડવોકેટ)

૩.

સ્વ. સુરેશભાઇ છગનલાલભાઇ વાઘેલા (ફોટો ગ્રાફર પ્રેસ રીપોર્ટર અને રાજય એવોર્ડ વિજેતા શિક્ષક)

૪.

શ્રી દયારામભાઇ લખમશીભાઈ વેગડ (સી. એ.)

૫.

શ્રી રમણીકભાઇ પુરષોતમભાઇ વરુ (નિવૃત અધિક્ષક ઇજનેર)

૬.

શ્રી પ્રો. કનૈયાલાલભાઇ કેશવજીભાઇ ચૌહાણ

૭.

સ્વ. ડૉ. દયારામભાઇ જીવરામ ભાઇટાંક

૮.

શ્રી ડો વલમજીભાઇ ભિમજીભાઇ વાઘેલા (સ્વાતંત્ર સેનાની)

૯.

શ્રી ડૉ. કમલેશભાઇ ડી. વેગડ

૧૦.

શ્રી ડૉ. દેવેદ્રભાઇ વી. પરમાર

૧૧.

શ્રી ડૉ. ધર્મેશભાઇ ડી. ટાંક

૧૨.

શ્રી ડૉ. દી૫કભાઇ ચૌહાણ

૧૩.

શ્રી ડૉ. ખુશ્બુબેન જનાર્દનભાઈ રાઠોડ

૧૪.

શ્રી કિશોરભાઇ રત્નાયભાઇ ચૌહાણ (રાષ્ટ્રીય એવોર્ડ વિજેતા શિક્ષક)

૧૫.

શ્રી પ્રભુલાલભાઇ કરશનભાઇ ચૌહાણ (રાજય એવોર્ડ વિજેતા શિક્ષક)

૧૬.

શ્રી કુ. ભુમીબેન સુરેશભાઇ ૫રમાર (ટેનિસ ખેલાડી)

૧૭.

શ્રી ગીરધરલાલભાઇ ડી. રાઠોડ (બી.એસ.એન.અલ. એવોર્ડ વિજેતા)

૧૮.

શ્રી હેમરાજભાઇ એચ. ચૌહાણ (બી.એસ.એન.અલ. એવોર્ડ વિજેતા)

૧૯.

શ્રી અશોકભાઇ એ.૫રમાર (બી.એસ.એન.અલ. એવોર્ડ વિજેતા)

૨૦.

શ્રી જયસિંહભાઈ અમૃતલાલભાઈ પરમાર (બી.એસ.એન.અલ. એવોર્ડ વિજેતા)

૨૧.

શ્રી વિનોદભાઇ લીલાધરભાઈ ચૌહાણ (રા‍ષ્‍ટ્રીય સ્‍તરના સામાજીક કાર્યકર)

૨૨.

શ્રીમતી રીટાબેન વિનોદભાઇ ચૌહાણ (રા‍ષ્‍ટ્રીય સ્‍તરના સામાજીક કાર્યકર)

૨૩.

શ્રી નાનજીભાઇ બેચરભાઇ ચૌહાણ – (રા‍ષ્‍ટ્રીય સ્‍તરના સામાજીક કાર્યકર)

૨૪.

શ્રી મહેશભાઇ પુરષોતમભાઇ સોલંકી કવિશ્રી (બેનામ) સાહિત્યાકાર

૨૫.

શ્રી જેઠાલાલભાઈ એન. પરમાર (વંચીત કુકમા વાલા) સાહિત્યકાર

૨૬.

શ્રી અજીતભાઈ હીમતલાલભાઈ પરમાર (આતુર) સાહિત્યકાર

 
 
Copyright © 2011 Welcome to Shri Kutch Gurjar
Kshatriya Samaj - Bhuj. All Rights Reserved.
  WWW.KUTCHWEBINFO.COM 
Website Development Company